xortu-wall

Legue oharra

Lege-ohar honek Interneteko atariaren ( www.xortu.com ) erabilera arautzen du , baita Xortu SL proiektu eta garapenena ere ( IFK : B95681557 ; helbidea : aita Cortazar, 6, behea esk. , 48920, Portugalete, Bizkaia Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago.

LEGEGINTZA

Oro har , Xortu SL Proiektu eta Garapenen eta webguneko zerbitzu telematikoen erabiltzaileen arteko harremanak Espainiako legeriaren eta jurisdikzioaren mende daude.

Alderdiek berariaz uko egiten diote legokiekeen foruari , eta Bizkaiko epaitegi eta auzitegien mende jartzen dute berariaz , baldintza kontraktual hauen interpretazioan edo betearazpenean sor daitekeen edozein eztabaida ebazteko.

EDUKIA ETA ERABILERA

Erabiltzailea jakinaren gainean geratzen da , eta onartzen du webgune honetara sartzeak ez dakarrela , nolabait , Xortu SL. proiektu eta garapenekin harreman komertziala hastea Webgunearen titularra ez da identifikatzen bere kolaboratzaileek, Proyectos y Desarrollos Xortu SLk, emandako iritziekin.

Webgunearen titularra ez da identifikatzen bere kolaboratzaileek emandako iritziekin, Proyectos y Desarrollos Xortu SLk beretzat gordetzen du bere webgunean egoki iritzitako aldaketak egiteko eskubidea, aldez aurretik jakinarazi gabe, eta haren bidez ematen diren edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu, baita horiek bere zerbitzarietan aurkezteko edo lokalizatzeko modua ere.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Web orrien edukiaren, diseinu grafikoaren eta kodeen jabetza intelektualaren eskubideak Proyectos y Desarrollos Xortu SLren titulartasunpekoak dira, eta, beraz, debekatuta dago horien erreprodukzioa, banaketa, komunikazio publikoa, eraldaketa edo beren webguneetako edukiekin egin daitekeen beste edozein jarduera, iturriak aipatuta ere, Proiektuak eta Garapenak Xortu SLk idatziz baimendu ezean. Enpresaren web orrietan dauden izen komertzial, marka edo zeinu guztiak jabeenak dira eta legez babestuta daude.

LOTURAK (LOTURAK)

Proiektuak eta Garapenak Xortu SL enpresaren web-orrietan estekak (estekak) egoteak helburu informatibo hutsa du, eta ez du inola ere horiei buruzko iradokizunik, gonbidapenik edo gomendiorik egiten.

KONFIDENTZIALTASUNA ETA DATUEN BABESA

Datu Pertsonalak Babesteari, Proiektuei eta Garapenei buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak aurreikusitakoaren ondorioetarako, Xortu SL enpresak erabiltzaileari jakinarazten dio datu pertsonalen fitxategi automatizatu bat dagoela, Xortu SL Proiektu eta Garapenetarako sortua eta bere ardurapean, Erabiltzailearekiko harremana mantentzeko eta kudeatzeko, bai eta informazio-lanak egiteko ere. Berariazko baimena ematen duzu zure datuak fitxategi horretan sartzeko eta Proiektu eta Garapenak Xortu SL enpresaren produktuei buruzko merkataritza-informazioak bidaltzeko. Baldintza orokor hauek onartzeko unean, Proyectos y Desarrollos Xortu SL enpresak bere zerbitzuak emateko ezinbestekoak diren datu batzuk bildu beharko dizkio erabiltzaileari.

FITXATEGIEN ETA FORMULARIOEN ERREGISTROA

Erregistro-inprimakia betetzea nahitaezkoa da webgunean eskaintzen diren zerbitzu jakin batzuetara sartu eta horietaz gozatzeko. Eskatutako datu pertsonalak ez emateak edo datuak babesteko politika hau ez onartzeak datu pertsonalak eskatzen diren edozein sustapenetan harpidetzeko, erregistratzeko edo parte hartzeko ezintasuna dakar.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu erregistratzearen ondorioz lortzen diren datu pertsonalak Proiektuak eta Garapenak Xortu SL enpresaren titulartasuneko fitxategi batean sartuko direla (helbidea: aita Cortazar, 6, eskuina, 48920, Portugalete, Bizkaia), eta 1720/2007 Errege Dekretuan ezarritako segurtasun-neurriak ezarrita izango dituztela.

EMANDAKO DATUEN ZEHAZTASUNA ETA EGIAZKOTASUNA

Erabiltzailea da datuak egiazkoak eta zuzenak izatearen erantzule bakarra, eta Proiektuak eta Garapenak Xortu SL enpresak ez du inolako erantzukizunik izango. Erabiltzaileek, nolanahi ere, emandako datu pertsonalen zehaztasuna, indarraldia eta benetakotasuna bermatu eta erantzungo dute, eta datu horiek behar bezala eguneratuta edukitzeko konpromisoa hartuko dute. Erabiltzaileak erregistratzeko edo harpidetzeko formularioan informazio osoa eta zuzena ematea onartzen du. Proiektuak eta Garapenak Xortu SL enpresak ez du bere gain hartzen berak prestatutakoak ez diren eta beste iturri bat adierazten duten informazioen egiazkotasuna, eta, beraz, ez du inolako erantzukizunik hartzen informazio hori erabiltzeagatik sor daitezkeen kalteei dagokienez. Proiektuak eta Garapenak Xortu SLk bere web orrietan dagoen informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo ezabatzeko eskubidea du, eta informazio hori eskuratzeko aukera mugatu edo ez. Proyectos y Desarrollos Xortu SL enpresak ez du erantzukizunik izango Proiektu eta Garapenak Xortu SL enpresak emandako informazioan erabiltzaileak akatsen, akatsen edo omisioen ondorioz jasan dezakeen edozein kalte edo galeraren aurrean, betiere Xortu SL Proiektu eta Garapenetatik kanpoko iturrietatik badator.

COOKIEAK

COOKIEN POLITIKA

HELBURUAK

Xortu SL Proiektu eta Garapenen helburuak erabiltzailearekiko harremana mantentzea eta kudeatzea dira, bai eta informazio-lanak ere..

ADINGABEAK

Gure zerbitzuetako batzuk berariaz adingabeei zuzenduta badaude, Proyectos y Desarrollos Xortu SL enpresak gurasoen edo tutoreen adostasuna eskatuko du datu pertsonalak biltzeko edo, hala badagokio, datuen tratamendu automatizatua egiteko.

DATUAK HIRUGARRENEI LAGATZEA

Proiektuak eta Garapenak Xortu SLk ez die erabiltzaileen daturik lagako hirugarrenei.

DATUETAN SARTZEKO, DATUAK ZUZENTZEKO, DATUAK EZEREZTEKO ETA DATUEN AURKA EGITEKO ESKUBIDEAK ERABILTZEA

Zure komunikazioak bidali ahal izango dituzu eta datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzu Proiektuak eta Garapenak Xortu SL Ref helbidean. LOPD, Aita Cortazar, 6, behea esk., 48920, Portugalete, Bizkaia. Eskubide horiek baliatzeko, eta Datuak Babesteko Agentziaren urtarrilaren 19ko 1/1998 Instrukzioa betetzeko, beharrezkoa da zure nortasuna egiaztatzea Proyectos y Desarrollo Xortu SLren aurrean, Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia bidaliz edo zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bide erabiliz.

SEGURTASUN-NEURRIAK

Proyecto y Desarrollos Xortu SLk legez eskatutako datu pertsonalak babesteko segurtasun-mailak hartu ditu, eta eskura dituen beste baliabide eta neurri tekniko batzuk instalatzen saiatzen dira, Proiektu eta Garapenak Xortu SLri emandako datu pertsonalak galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe sartzea eta lapurtzea saihesteko. Enpresa ez da erantzule izango sistema elektroniko honen interferentzia, ez-egite, etenaldi, birus informatiko, telefono-matxura edo sistema elektroniko honen funtzionamendu operatiboko deskonexioetatik erator daitezkeen kalte edo galerengatik, baldin eta sistema elektroniko honen erabileran atzerapenak edo blokeoak gertatzen badira, besteak beste, telefonia-lineen edo gainkargen urritasun edo gainkargen ondorioz, Datuen Prozesuen Zentroan sortutako hirugarrengoen edo Datuen beste sistema batzuen bidez. Hala ere, Erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla menderaezinak.

ONARPENA ETA ADOSTASUNA

Erabiltzaileak datu pertsonalen babesari buruzko baldintzei buruzko informazioa jaso duela adierazten du, eta Proiektuak eta Garapenak Xortu SLk datu horien tratamendu automatizatua onartu du, Datu Pertsonalak Babesteko Politika honetan adierazitako moduan eta helburuetarako. Atarian emandako zenbait zerbitzuk baldintza bereziak izan ditzakete, datu pertsonalen babesaren arloan aurreikuspen espezifikoak dituztenak.